XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ

I. Các biện pháp dân sự

Toà án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

Đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia có mối liên hệ gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, thì việc đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia sẽ có liên hệ quan hệ chặt chẽ với nhau.

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần những thông tin gì?

Khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì tờ khai của đơn là một trong những tài liệu không thể thiếu được. Để người nộp đơn có thể hoàn thành tờ khai đầy đủ và chính xác, người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin dưới đây:

Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như thế nào?

Xâm phạm bản quyền tác giả trong những năm gần đây ngày càng gia tăng khiến cho các chủ sở hữu bản quyền tác giả chú trọng hơn đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Vậy hành vi như thế nào thì bị coi là xâm phạm bản quyền tác giả. Dưới đây là những thông tin liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền tác giả.

Yêu cầu chung của đơn đăng ký thiết kế bố trí là gì?

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (TKBT) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và các mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Người nộp đơn có thể đăng ký sáng chế quốc tế theo những cách nào?

Hiện nay, Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam trong việc đăng ký sáng chế ra nước ngoài cũng như cho người nước ngoài đăng ký sáng chế vào Việt Nam. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng quan tâm đến đăng ký sáng quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế.

Công việc kết thúc của giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc gì?

Thẩm định nội dung là bước thẩm định quan trọng và có thời gian thẩm định kéo dài nhất trong các nước tiến hành xem xét và đánh giá khả năng của đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo luật Sở hữu trí tuệ các công việc kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc sau:

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Thẩm định nội dung đơn là một giai đoạn quan trọng trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật quy định hay không theo điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên, thẩm định nội dụng bị chấm dứt trước thời hạn trong những một số trường hợp sau:

Các tài liệu nào có thể làm bằng ngôn ngữ khác tiếng việt nhưng phải được dịch ra tiếng việt?

Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt nhưng phải được dịch ra tiếng Việt

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn dịch vụ cấp lại văn bằng bảo hộ không?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Văn bằng bảo hộ gồm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà quý khách hàng muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Qúy khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, khách hàng không sử dụng dịch vụ thông qua công ty Sở hữu trí Tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng tự tiến hành thủ tục yêu cầu cấp lai văn bằng bảo hộ hoặc phó văn bằng bảo hộ, khách hàng không nắm rõ các thông tin liên quan đến việc cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ làm ảnh hưởng đến thời gian cấp lạ văn bằng. (HAIHAN-IP) sẽ cung cấp một số thủ tục cho khách hàng để khách hàng nắm rõ hơn.

Thong ke