Hướng dẫn khiếu nại sáng chế

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Người nộp đơn tiến hành khiếu nại cần nắm rõ những thông tin sau:

* Chủ sở hữu phải chuẩn bị những tài liệu sau:

    + Tờ khai khiếu nại.

    + Văn bản giải trình khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại.

    + Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của cục sở hữu trí tuệ.

    + Bản sao quyết định, thông báo giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần 2).

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    + Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

* Thời hạn khiếu nại sáng chế:

   + Khiếu nại lần đầu là 90 ngày kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận hoặc biết được thông báo hoặc quyết định về việc xử lý đơn đăng ký của Cục sở hữu trí tuệ.

   + Khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày khiếu nại lần đầu hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

* Đơn khiếu nại sáng chế được thụ lý được thụ lý như sau:

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

 - Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

    + Người khiếu nại không có quyền khiếu nại.

    + Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định.

    + Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu quy định của luật sở hữu trí tuệ về giải quyết khiếu nại.

Cục sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại dựa trên lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan để ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

* Hiệu lực của giải quyết khiếu nại sáng chế được thể hiện trên cơ sở:

Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở:

  + Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính.

  + Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn mua bán sáng chế

Nộp duy trì hiệu lực

Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ?

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu

Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc có những hạn chế gì?

Người nộp đơn có thể thực hiện việc chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế không?

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc khiếu nại sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan
 

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke