Hướng dẫn tra cứu sáng chế

Để tra cứu sáng chế sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào IPLib tại địa chỉ: IpLib.noip.gov.vn hoặc IpLib2.noip.gov.vn, và chọn mục “Sáng chế” bên trái.

Bước 2: Chọn tên trường cần tra cứu và điền nội dung vào mục “Biểu thức”.

Ví dụ tra cứu sáng chế có số đơn "1-2014-00950" là một trong số rất nhiều sáng chế mà HAIHAN-IP đã viết bản mô tả và đăng ký cho khách hàng, nhập vào trường “Số đơn” dãy số “1-2014-00950” như dưới đây:

 

 

 

 

Sau đó click vào “Tìm kiếm” để tìm xem thông tin về sáng chế.

 

 

 

 

Bước 3: Click vào tên sáng chế "Thiết bị nâng hạ đa năng" để xem thông tin chi tiết về đơn sáng chế:

 

 

 

 

Từ hướng dẫn như trên, người tra cứu có thể thực hiện việc tra cứu với các sáng chế khác theo cách tương tự bằng cách nhập vào trường “Tên sáng chế” cụm từ "Thiết bị nâng hạ". Khi đó, người tra cứu có thể xem được khoảng 6 sáng chế có tiêu đề là "Thiết bị nâng hạ".

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm, người tra cứu cần thêm thông tin cho các trường như: “IPC”, “Người nộp đơn”, “Ngày nộp đơn”, "Số đơn ưu tiên", "Địa chỉ người nộp đơn", "Tên tác giả sáng chế", "Số đơn quốc tế", "Ngày nộp đơn quốc tế", v.v...

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền tại Ấn Độ?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia?

Thong ke