THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký Logo tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Chủ đơn cần cung cấp cho HAIHAN-IP những tài liệu sau:

1. Giấy ủy quyền: Theo mẫu của HAIHAN-IP.

2. Mẫu Logo: 05 mẫu, trong đó mẫu Logo phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Mẫu Logo phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong Logo không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 20mm, tổng thể Logo phải được trình bày trong khuôn mẫu Logo có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai.

+ Đối với Logo là hình ba chiều thì mẫu Logo phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu.

+ Đối với Logo có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu Logo phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu Logo phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

Chủ đơn có thể cung cấp mẫu Logo dưới dạng file mềm gửi qua email tới địa chỉ email hh@haihan.vn để HAIHAN-IP chuẩn bị mẫu nhãn theo đúng tiêu chuẩn nộp đơn.

Sau khi nộp đơn Logo, HAIHAN-IP thực hiện các công việc sau:

1. Nhận các công văn trong giai đoạn hình thức: Nếu đơn có thiếu sót hình thức, Cục sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo yêu cầu khắc phục thiếu sót hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký công văn. HAIHAN-IP sẽ chủ động phương án xử lý thiếu sót hình thức và nộp các khoản phí liên quan.

2. Gửi Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đến chủ đơn.

3. Theo dõi công bố đơn trên công báo điện tử của Cục Sở hữu Trí tuệ và gửi công bố đơn cho khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu.

4. Theo dõi công văn trong giai đoạn thẩm định nội dung. Trong giai đoạn này, thẩm định viên sẽ đưa ra kết luận về khả năng cấp bằng Logo. Nếu thẩm định viên đưa ra những Logo đối chứng để từ chối việc cấp bằng, HAIHAN-IP sẽ nghiên cứu công văn của Cục, trao đổi cụ thể với chủ đơn và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

5. Xử lý các công việc liên quan đến khiếu nại đơn Logo, nếu thẩm định viện không chấp nhận ý kiến trả lời thiếu sót nội dung.

6. Gửi thông báo nộp phí cấp bằng đến chủ đơn và đại diện cho chủ đơn thực hiện việc nộp phí.

7. Nhận văn bằng bảo hộ và chuyển đến cho chủ bằng.

8. Theo dõi hiệu lực văn bằng cho chủ bằng và hỗ trợ chủ văn bằng trong việc theo dõi vi phạm liên quan đến Logo.

 
Thong ke