TRA CỨU SÁNG CHẾ

Để tra cứu sáng chế sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào IPLib tại địa chỉ: IpLib.noip.gov.vn hoặc IpLib2.noip.gov.vn, và chọn mục “Sáng chế” bên trái.

Bước 2: Chọn tên trường cần tra cứu và điền nội dung vào mục “Biểu thức”.

Ví dụ tra cứu sáng chế có số đơn "1-2014-00950" là một trong số rất nhiều sáng chế mà HAIHAN-IP đã viết bản mô tả và đăng ký cho khách hàng, nhập vào trường “Số đơn” dãy số “1-2014-00950” như dưới đây:

 

 

 

Sau đó click vào “Tìm kiếm” để tìm xem thông tin về sáng chế.

 

 

 

Bước 3: Click vào tên sáng chế "Thiết bị nâng hạ đa năng" để xem thông tin chi tiết về đơn sáng chế:

 

 

 

Từ hướng dẫn như trên, người tra cứu có thể thực hiện việc tra cứu với các sáng chế khác theo cách tương tự bằng cách nhập vào trường “Tên sáng chế” cụm từ "Thiết bị nâng hạ". Khi đó, người tra cứu có thể xem được khoảng 6 sáng chế có tiêu đề là "Thiết bị nâng hạ".

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm, người tra cứu cần thêm thông tin cho các trường như: “IPC”, “Người nộp đơn”, “Ngày nộp đơn”, "Số đơn ưu tiên", "Địa chỉ người nộp đơn", "Tên tác giả sáng chế", "Số đơn quốc tế", "Ngày nộp đơn quốc tế", v.v...

* Một số bài viết khác:

>> Sáng chế là gì?

>> Hướng dẫn lập tờ khai sáng chế

>> Bản mô tả sáng chế gồm những nội dung gì?

>> Đơn đăng ký độc quyền sáng chế gồm những tài liệu nào?

>> Phí đăng ký độc quyền sáng chế được tính như thế nào?

>> Việc tra cứu sáng chế trong quá trình đăng ký sáng chế có bắt buộc không?

>> Người nộp đơn đăng ký sáng chế phân loại sáng chế như thế nào?

>> Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký độc quyền sáng chế được xử lý như thế nào?

Thong ke